Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Бичил уурхай.МН
mongolian map large
icon1 Бичил уурхай бүхий сумд    icon2 Бичил уурхайн эрх зүйн орчины сургалтанд хамрагдсан сумд  icon3 Бичил уурхайгаар ашиглах газрын дүгнэлт гаргуулах тухай хүсэлт гаргасан сумд
icon4 Бичил уурхайн зориулалтаар орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд газар авсан сумд  icon6 Зохион байгуулалтад орсон сумд
icon5Бичил уурайн үйл ажиллааг зохицуулах, хууль тогтоомжыг хэрэгжүүлэх талаар идвэхтэй ажиллаж байгаа сумд

Статистик

Орлогыг нь тухай бүрд нь тодорхойлох боломжгүй ажил үйлчилгээ эрхлэгч иргэдийн орлогын албан татварын талаар бичил уурхайчдын дунд явуулсан судалгааны дүн:
chart1 chart2

Бичил уурхайн зориулалтаар ашиглах газрын хүсэлт ба шийдвэрлэсэн тоо (2012 оны 3-р сарын байдлаар)
chart3